КАКВО Е GROOVE WORKSHOP?

Groove Workshop е инициатива на Groove Manifesto. Идеята е да се осигурят условия за срещи между хората, които се интересуват от дизайн, визуална култура и Новата медия.

На тези срещи се изнасят лекции, правят се презентации и се провеждат дискусии. Темите са произволни. Единственото ограничително условие е да са свързани по някакъв начин с общия интерес на хората присъстващи на срещите.

Всичко останало е напълно свободно.

СТРУВА ЛИ НЕЩО?

Участието в Groove Workshop е напълно безплатно. Няма такса за вход, такса за тоалетна, скъпи закуски и напитки.

Groove Workshop е преживяване, от което човек ще си тръгне с ново знание, нови приятели, нова работа, нова тениска или списание.

МЯСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

Groove Workshop се провежда в Център за медийни изкуства Интерспейс. Центърът се намира в сградата на Съюза на българските художници на улица Шипка 6. До там се стига с автобуси 280, 306, 94, 9 или тролей 1, 4, 5, 7, 11.

Groove Workshop ще се проведе в събота от 13 часа. Няма да е всяка събота. Не винаги в 13 часа. Времето на всяка отделна среща ще бъде обявявано предварително.

Groove Workshop има следното съдържание:

  • лекции — лекторите ще представят предварително подготвени материали по теми свързани с идеята на мероприятието. Лекторите, лекциите и темите могат да бъдат произволен брой, но да се вместват в определните времеви ограничения.
  • презентации — ще се представят главно сайтове, нет събития и нет.арт. Освен това предмет на представяне могат да бъдат всички постижения в областта на визуланата култура — фотография, интериорен и промишлен дизайн, видео и кинофилми.
  • дискусии — на обсъждане подлежат всички въпроси повдигнати от лекциите и презентациите, както и всички други - стига да са свързани по някакаъв начин с дизайна, визуалната култура и Новата медия.

ОЩЕ

F.A.Q. »
Организатори »
Партньори »