ISSN 1312-0379

Главна > Privacy

Privacy

Този сайт събира лична информация на някои от страниците си. Groove Manifesto се старае никаква част от тази информация да бъде изложена на опасност от злоупотреби.

Някои от данните, обаче, се събират с цел използване на безплатни софтуер и услуги, предлагани от трети страни. Groove Manifesto не може да гарантира безопасността на данните предоставени на тези страни, но гарантира, че предварително са уточнени и избрани възможно най-сигурните канали и доставчици за тези софтуер и услуги.

Този сайт използва cookies, за да предостави персонализирано съдържание в някои от страниците си. Тези cookies не съдържат лична информация.