ISSN 1312-0379

Главна > Личности

Личности.

Личностите на Groove Manifesto са хора, чиито постижения в архитектурата, интериорния и промишления дизайн, изобразителното изкуство, уеб дизайна и въобще всички визуални изкуства са наистина забележителни и заради които в известна степен светът около нас изглежда така, както го виждаме днес.

Ако се интересувате или мислите, че ще е добре да разкажем за някой ваш любим артист - пишете. И доколкото основната част от вас се занимават със създаване на уеб сайтове искам да отбележа, че ако вникнете в това, което е написано по-долу, ще откриете важни принципи, които да използвате в работата си.