ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Ползваемост

Десет съвета за по-добра ползваемост на Flash сайтовете. От Macromedia.

Използвайки препоръките на най-добрите дизайнери, разработчици и експерти по ползваемост, работещи с Macromedia Flash, ние съставихме списък от десет съвета за създаване на ползваеми Flash сайтове.

Тези съвети са само началото и ние ще продължим да осигуряваме достъп до повече изследвания, проучвания и статии за ползваемостта.

Помнете целите на потребителите
Обикновено потребителите идват на даден сайт с конкретна цел на ум. Всяка връзка и клик трябва да посрещат техните очаквания и да ги водят към целта. Когато задавате последователността на зареждане на елементите във вашия сайт, стремете се ключовите връзки от навигацията да се появяват първи, в случай че потребителят би искал да стигне до друга част от сайта. Използването / емулирането на стандратни елементи от графични потребителски интерфейс ще повиши ползваемостта.
Помнете целите на сайта
Дизайнът на сайта трябва да е отражение на бизнес целите и потребностите на клиента, като ефективно комуникира основното послание и представя бренда. Целите на сайта се постигат най-добре, когато се уважи опита на потребителя. Ето защо структурата на сайта трябва да отразява нуждите на потребителя, бързо да го води към неговата цел, избягвайки жаргона, който се използва в компанията или региона.
Избягвайте излишните въведения
Макар въвеждащите анимации (интро) да са забавни, те често отлагат достъпа на потребителя до информацията, която търси. Винаги предоставяйте на потребителите възможност или да пропуснат въведението, или да получат алтернативен достъп до главната страница. На второто им посещение на сайта, въобще пропуснете въвеждащата анимация (използвайте JavaScript cookie на клиентския компютър, за да постигнете това) и след това на началната страница оставете възможност за връщане към анимацията.
Осигурявайте логична навигация и интерактивност
  • Стремете се потребителите да запазят ориентация винаги: показвайте предишното им местоположение и ги насочвайте към следващото. Напомняйте на потребителите къде са били, програмирайки хипервръзките, така че да променят цвета си след като са били посетени.
  • Предоставяйте възможност за бързо напускане на всяка основна секция в сайта и за бързо връщане към началната точка.
  • Обозначавайте ясно крайната цел на всяка връзка. Дръжте навигационните структури и номенклатура видими, вместо да ги оставяте скрити докато потребителят не задейства някакво събитие (mouse over, например).
  • Уверете се, че бутоните ви имат добре дефинирани hit area.
  • Показвайте основните навигационни елементи в сайта преди всичко останало, използвайки стрийминг възможностите на Flash.
  • Дайте възможност за навигиране чрез бутона Back. За да направите това, използвайки вградената в браузърите навигация за движение напред и назад, разделяйте логически Flash клиповете на парчета и ги разпределяйте в отделни HTML страници. Можете и да включите Back бутон в самия Flash клип, който потребителят може да използва, за да се върне на кадър или сцена, които логически представляват предишна страница.
Постоянство
Постоянството в потребителския интерфейс е най-добрият начин да се подобри представянето на вашия сайт. Повторното използване на елементи от архитектурата, дизайна и наименованията освобождава вниманието на потребителя за вашето послание, докато той навигира, за да достигне своята цел, а също улеснява поддръжката на сайта. Можете да използвате Smart Clips, за да използвате повторно интерактивни елементи в целия сайт, а също и думите и изображенията от навигацията на началната страница да се появяват отново на крайните страници.
Не прекалявайте с анимацията
Избягвайте ненужната анимация. Най-добрите анимации подпомагат целите на сайта, разказват история или улесняват навигацията. Повтарящи се анимации на страници с много текст отвличат вниманието от посланието на страницата.
Използвайте звука пестеливо
Звукът трябва да подобрява вашият сайт, но не трябва да бъде задължителен. Например, използвайте звук, за да обозначите момента, в който потребителят дава началото на събитие. Винаги предоставяйте възможност включване, изключване и контролиране нивото на звука и помнете, че звукът значително увеличва размера на файла. Когато използвате звук, Macromedia Flash ще компресира музиката в малки MP3 файлове и дори ще я стриймва.
Съобразявайте се с потребителите с бавни връзки
Колкото по-малко се даунлоадва, толкова по-добре. Размерът на първият екран, който се показва не трябва да бъде повече от 40k, включително всички Flash файлове, HTML и изображения. За да намалите времето за зареждане, използвайте малки, векторизирани изображения (освен ако изображението не е прекалено сложно - в такъв случай е по-добре да се остави като bitmap) и използвайте Load Movie action само, когато потребителят изрично направи заявка за даден файл. Ако чакането е неизбежно, направете индикатор за оставащото време до зареждането. Навигацията трябва да се зарежда в първите 5 секунди при всички положения.
Достъпност
Направете своето съдържание достъпно за всички потребители, включително и онези с физически недостатъци. Подробните описателни Alternate Tags (алтернативни тагове) позволяват на програмите, използващи подпомагаща хората с физически недостатъци технология, да интерпретират съдържанието. Увеличаването на части от изображението чрез Smart Clip е лесен за употреба начин да се даде възможност на повече потребители да видят вашето съдържание. По-задълбочени дискусии по въпроса за създаването на достъпно Flash съдържание има на сайта на Macromedia Flash.
Тествайте ползваемостта
Вижте своя сайт през очите на някой, който за пръв път го използва. Уверете се, че сайтът изпълнява и целите на потребителите, и своите собствени цели. Дори малки Flash анимации могат да забавят потребителите при достигането на тяхната цел. Използвайте вградения в Macromedia Flash Bandwidth Profiler (намира се в менюто View, в режима Test Movie), за да анализирате колко добре ще се представи вашият сайт при различни скорости на връзката. Тествайте повторно сайта дори и при минимални промени. Уверете се, че тестовите потребители са от същата демографска група, от която ще бъдат и реалните потребители - особено ако очакваната аудитория включва потребители с различно ниво на опитност за работа с навигация.