ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Ползваемост

Flash: 99% зле. От Якоб Нийлсен.

През 99% от времето, присъствието на Flash в един сайт е язва за ползваемостта. Макар и рядко има добри примери за употреба на Flash (дори понякога добавя стойност), употребата му обикновено снижава ползваемостта. В повечето случаи, ние щяхме да се справямо по-добре ако тези мултимедийни обекти бяха отстранени.

Flash дърпа сайтовете назад главно поради три причини: насърчава кичозния дизайн, противоречи на традиционните принципи за взаимодействие в Мрежата и отвлича вниманието от основната ценност на сайта.

Насърчава кичозния дизайн

Splash страниците са един от ранните грехове на кичозния уеб дизайн. За щастие повечето от професионалните сайтове премахнаха тази бариера пред ползваемостта. Обаче, сега ставаме свидетели на пришествието на Flash интрото, което има същия ужасно неприятен ефект: забавят потребителите в задачата им да получат това, за което са дошли. От друга страна, повечето Flash интрота имат и "skip" (прескочи) бутон. Обаче самото им съществуване насърчава кичозния дизайн по няколко начина.

Първо, Flash насърчава безпричинната анимация: след като можем да накараме нещата да се движат, защо да не ги накараме да се раздвижат? Ясно е, че анимациятя има своето място в онлайн комуникацията. Обаче, както се обсъжда в моите препоръки от 1995, това място е ограничено.

Второ, едно от най-важните качества на Мрежата е това, че потребителите имат контрол върху това, което правят. Потребителите ходят където искат, когато искат. Това е качеството, което прави Мрежата толкова ползваема, въпреки многото проблеми с ползвемостта и. За съжаление, много Flash дизайнери ограничават потребителските възможности за контрол и се придържат към стил на представяне на информацията по-близък до телевизията, отколкото до една интерактивна медия. Уеб сайтове, които насилват потребителите да седят пред екраните, гледайки безучастно ставащото на екрана, ще бъдат скучни и успокоителни, независимо от това колко добре изглеждат.

Трето, много Flash дизайнери въвеждат свои собствени нестандартни графични потребителски интерфейси. Колко скролбар дизайна ни трябват? Всъщност, вероятно ни трябва нов дизайн за скролбаровете, когато става въпрос за онлайн съдържание; сегашнят скролбар е измислен за по-лесно преглеждане на офис документи, които потребителите сами са написали. Обаче, създаването на нова спецификация за някоя нова джаджа към графичния потребителски интерфейс е голяма играчка. Съвременнните скролбарове в Windows и Макинтош платформите са се появили след като най-добрите специалисти в тази област са работили с години, изпробвайки многобройни варианти. Един нов скролбар, измислен през уикенда вероятно ще бъде объркан в множество детайли. И, дори ако новият дизайн става за работа, той все пак ще влоши ползваемостта на сайта, защото потребителите ще трябва да се сетят как работи. Те знаят как да се справят със стандартния скролбар. Когато използвате стандартите, потребителите могат да се съсредоточат върху съдържанието и причините, поради които са посетили вашия сайт. Ако не се придържате към стандартите, ще нарушите усещането им за контрол върху ситуацията.

Нито един от тези проблеми с ползваемостта не са вродени във Flash. Можете да създавате ползваеми мултимедийни обекти, които съответсват на препоръките и са лесни за употреба. Просто проблемът е в това, че сегашният Flash дизайн е склонен да насърчава кича.

Противоречи на основните принципи

Вторият набор от въпроси се отнася до самата идея за употреба на plug-in звместо стандартната технология. В бъдеще, мултимедийните възможности вероятно ще бъдат добре интегрирани в браузърите и затова тези проблеми ще бъдат решени. Засега, обаче, фактът, че Flash не е стандартен HTML създава няколко неприятни проблема:

  • "Back" бутонът не работи. Ако сърфирате из един Flash обект, стандартните методи за връщане назад ще ви изведат извън мултимедийния обект, а не - както очаквате - просто на предишната стъпка.
  • Цветовете на връзките не работят. Вие не можете да разпознаете, кои връзки вече сте посетили и кои още не сте. Липсата на ориентация поражда объркване при навигацията.
  • Бутонът за промяна на размера на шрифта не работи. Ето защо потребителите са принудени да четат текста с големината на шрифта определена от дизайнера, което почти винаги е прекалено ситно, понеже дизайнерите обикновено имат отлично зрение.
  • Flash намалява достъпността на сайтовете за хора с физически недостатъци.
  • Търсенето по сайта не работи. В общи линии, Flash трудно се интегрира с търсещите машини.
  • Интернационализацията и локализацията са усложнени. Локалните уебсайтове трявба да се изготвят от Flash специалист, който да преведе съдържанието. Освен това, текст, който се движи се чете по-трудно от потребител, който не владее езика достатъчно добре.

Отвлича вниманието от основното в сайта

Вероятно най-лошия проблем с Flash е това, че неговата употреба изчерпва ресурси, които биха могли да бъдат разпределени за подобряване на някой от следните елементи на сайта:

  • Често обновяване на съдържанието (Flash съдържанието обикновенно се създава веднъж и завинаги).
  • Осигуряване на информация, която отговаря на ключовите въпроси на потребителите на всички нива (Flash съдържанието често е повърхностно).
  • Разпознаване на по-добри начини за поддръжка на потребителите чрез анализ на техните реални проблеми (обикновено Flash се създава от външни агенти, които не разбират конкретния бизнес).

Ако Flash беше евтин за произодство и ако всички автори в мрежата можеха да правят Flash също толкова лесно, колкото да напишат една стандартна уеб страница, тогава вероятно много от тези проблеми щяха да бъдат по-поносими. Засега, те си остават сериозни проблеми. Затова аз препоръчвам на уеб дизайнерите, които са заинтересовани от подобряване на ползваемостта и общото излъчване на техния сайт в мрежата, да използват Flash пестеливо.