ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Типография

Техниката на колажа. Работа с шрифтовете - 2. От Виктор Вязьминов.

В тази част ще разгледаме работата с шрифта, отнасяща се до шрифтовите композиции. Какво е това? И защо?

Първо, шрифтовата композиция (от гледна точка на художника-калиграф) е способ за самоизразяване, който се "излива" в самостоятелна творческа форма, композиция, много често лист, с който може да се украси всеки офис или кабинет. И такива примери са ни известни още от древността. Подобна композиция трябва максимално пълно да показва особеностите на шрифта, неговите тънкости, същност...

Понякога това е просто азбука, понякога осмислена фраза или даже текстов блок, предаващ настроение с помощта както на самия шрифт, така и на композицията, в която е изразена самата тази мисъл.



Мога дълго да разказвам за японци, способни да разглеждат един йероглиф с часове... Съзерцавайки символа (можем смело да кажем "медитирайки"), японците преминават мислено през няколко нива, в които смисловото значение на йероглифа се оказва далеч не на първо място. Трудно ни е да го разберем, понеже сме свикнали да обръщаме внимание на логическата информация, а не на образната. Можем да се опитваме да медитираме върху буквата "А", но едва ли ще усетим същото като японците.

Но можем, например, да се любуваме на чистите линии в буквата "А" на някой шрифт, който ни е харесал. Ако искате - можете да опитате...

След пет минути ще разберете, че разглеждате не само символа или неговоите контури, извивки, но и окръжаващото го пространство. След няколко месеца такива упражнения ще усетите в себе си нови качества, позволяващи ви да избирате шрифт не механически или логически, а по малко по-друг принцип (няма да се опитвам да обяснявам този принцип, защото мога да напраскам такива неща, че после сам няма да мога да ги разбера... Да речем - това си е тема за дисертация по психолгия на възприятията). На обикновен език - това е възпитание на окото (и ума, разбира се), да го обучиш да различава различните форми и техните особености.

Не е тайна, че основната маса читатели едва ли могат да отличат "таймс" от "гарамонд", мислено свеждайки ги до нивото на антиквите, и обръщат внимание на разликите само в заглавията, които са в една или друга степен по-големи от останалия текст. Меко казано, те просто не се замислят върху подобни въпроси. Протест или възмущение възникват или при много малки размери на буквите (който дори и с очила не можеш да прочетеш, а без тях въобще не можеш и да видиш), или при излишна плътност на знаците, когато редът се превръща в дебела линия, а текстовията блок - в раиран матрак.

Една от особеностите на работата с шрифта е неговата знаковост, т.е. всеки символ може да бъде видоизменян до тогава, докато може да бъде асоцииран със собствената му графема, истинското му начертание.

Точно това наблюдаваме при индивидуалните почерци, при които всеки пише както му дойде, но след определена граница почеркът става труден за четене, приличащ на безсмислица, разбираема само за автора (впрочем, и това не е сигурно).

И веднага след като знакът стане неопознаваем, той престава да изпълнява своята главна роля, губи своя смисъл, превръща се в абстрактно изображение.

Функционалност

Едновременно със специалните шрифтови композиции съществуват и функционални... Това са рекламата, книгите, плакатите, телевизията - общо казано всичко, върху което въобще може да се пише. За десетте години свободен пазар в Русия (бел. пр. същото се отнася с пълна сила и до България) възникна огромен интерес към шрифтовете като средство за създаване на една композиция. Но понеже фирмите нямат интерес към необичайните шрифтове заради относително високата цена на изработката им, всички видове носители се превръщат в еднообразна шрифтова каша пълна с толкова натоварващи окото шрифтове като "АдверГотик", че читателят вече не може да разпознае фирмата по шрифта, а прочетеният рекламен девиз на секундата се слива със следващия. И в крайна сметка - фирмите не получават реално възможното, а потребителите вместо информация - главоболие.

Ние не изобретяваме нищо ново нито в дизайна, нито в рекламата, а просто повтаряме грешките на западните бизнесмени от преди петдесет години. Те отдавна вече са разбрали, че в бизнеса не може да се правят уговорки и за стотинките, а за всичко трябва да се плаща. Когато нашите бизнесмени разберат същото, тогава ще започне да се развива пазара за шрифтове в Русия и монополът на Паратайп (с потресаващото качество на шрифтовете), ще бъде нарушен с появяването на повече малки (но с продукция на същото ниво) фирми.

Акцент

Още един пример за творческо използване на шрифта е акцентът. Това е един отделен текст. Той може да бъде заглавие, девиз, лозунг... Понякога, за да се изрази мисъл е достатъчно да се използва bold и по-голям размер на шрифта. Но често подобни акценти се изпълняват индивидуaлно, целейки се в същността на темата... Задачата е да се помогне за по-пълното изразяване на основната мисъл, при това помагайки с художествени средства. Ако успеете по този начин да придадете индивидуалност на текста, то в следствие той ще бъде далеч по-изразителен. Но само да е на място... и с мярка...

При това често подобни неща се възлагат на майстор-калиграф, защото компютърният шрифт, дори и най-подходящият, носи в себе си повторяемостта на символите, някакъв съзнателен стандарт... Живата ръка на художника винаги ще внесе някакво разнообразие (не трябва да се бърка с обратния вариант - когато художникът не може да се справи с правилното начертаване на шрифта, изискващо отчетливост и правилно изпълнение на символите).

Но работата не е в компютъра... Много графични пакети вече съдържат необходимия набор средства за работа с шрифт. Има и един друг фактор - влиянието на средствата върху начина за изразяване. Ако рапозлагате с писец с определена ширина - вие вече зависите от инструмента. Използването на Corel Draw или Adobe illustrator от друга страна също ще се отрази върху вашата работа.


"Слово за полка на Игор" MrDeSign 2000 Adobe Illustrator