ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Типография

Азбуката. От Виктор Юго.

Забелязвали ли сте колко е живописна буквата Y и колко много различни неща може да означава тя? Дървото е Y, две срещащи се пътеки образуват Y, това са две вливащи се една в друга реки, това е глава на магаре или на охлюв, това са дръжките на очила, това е лилия със своето стъбло, това е просяк вдигнал двете си ръце - всичко това е Y. А каквото и да съдържа идиоматическото писмо, то го е наследило от йероглифите. Йероглифите са основите на буквите. Всички букви първоначално са били наци, а всички знаци някога са били картини. Човешкото общество, светът, човекът и всичко човешко са в абуката. Зидарството, астрономията, философията, всички науки, започват от тук - неуловими, но истински, но така и трябва да бъде. Азбуката е един извор...

A е като покрив с гредите и улеите си, като арка, като двама приятели, които се прегръщат и се ръкуват.

D е като гръб, а

B е като D върху D, т.е. "двоен гръб" или гърбица.

C е като полумесец, като луната.

E е основата, колоната и покрива - цялата архитерктура в една единствена буква.

F е като бесилка, като фолк.

G е като рог.

H е като фасадата на сграда с нейните две кули.

I е като военна машина, която изстрелва снаряди.

J като рало, като рога на изобилието.

K олицетворява едно от основните правила в геометрията: срещуположният ъгъл е равен на ъгъла през пресечната точка.

L е като крак.

M е като планина, или като лагер в нейните склонове.

N е като залостена врата.

O е като слънцето.

P е като хамалин, носещ товар.

Q е като задницата на животно и неговата опашка.

R означава разпускане, като хамалин, който се е отпуснал на тоягата си.

S e като змия.

T е като чук.

U е като урна.

V като ваза (затова често бъркат U и V).

X е като два кръстосани меча. Това е битка - кой ще бъде победителят? Никой не знае. Затова философите използват X, за да означават съдбата, а математиците - неиззвестното.

Y вече казах какво означава.

Z е като светкавица - Бога.

И така - на първо място е къщата на човека, нейната конструкция. След това идва човешкото тяло с неговото устройство и уродливости. После следват справедливостта, музиката, църквата; войната, реколтата, геометрията; планината, номадския начин на живот и уединения начин живот, астрономията, трудът и почивката; конят и змията; чукът и урната - която обърната наопъки става камбана; дървета, реки, пътища. И най-накрая съдбата и Бога. Ето какво означава абуката.