ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Мнения

Дизайн за клиента. От Петер Паул Кох.

Каква е разликата между дизайн за потребителя (бел. прев. за обяснение на термина виж тази статия и бележката към нея) и ползваемост? Докато пишех тази статия, аз нямах ни най-малка представа. За щастие едно бързо търсене ме насочи към страница, която обяснява разликата доста добре:

UCD [user centered design] често погрешно се приема като синоним на ползваемостта. UCD е далеч по-всеобхватен — той адресира целостното изживяване на потребителя, което е по-широко от ползваемостта. UCD е мултидисциплинарен подход.

В някои от своите проекти се бях сблъсквал с UCD, въпреки че не знаех, че неговите принципи си имат име. Всъщност, този подход трябва или да бъде мултидисциплинарен или да се провали напълно.

Мултидисциплинарен подход

Въпреки, че екипът разботещ по разработката на един уеб сайт обикновено включва експерт по ползваемостта — задача му е да се увери, че онлайн формите са прости, навигацията е лесна за употреба и че потребителите могат да намерят това, което търсят — потребителският дизайн е задължение на всеки един от членовете на екипа, на програмистите не по-малко отколкото на графичните дизайнери или експертите по ползваемостта.

Графичните дизайнери мислят чрез изображения, форми и цветове. Програмистите мислят чрез кода. Тези умствени нагласи не са погрешни - те са изражение на силните страни на всеки един от екипа. Същите тези членове на екипа, обаче, могат да тръгнат в погрешна посока заради онова, в което са се специализирали. Когато това се случи, някой трябва да дръпне спирачката и да каже:

Моля, мисли за своите потребители.

Всъщност мисли за своите потребители обикновено означава направи го просто, и всеки достатъчно опитен професионалист в уеб разработката може да обори сложни технически или артистични аргументи, казвайки това. Понякога дори хора, които всъщност не правят сайта — като хората от отдела за работа с клиенти или проджект мениджъри — дават чудесни идеи за потребителския дизайн.

Виждал съм неведнъж как сред всички от екипа, проджект мениджърът успява най-добре да мисли като потребител, защото другите членове на екипа са прекалено вглъбени в своята собствена област. Това не е общо правило; някои проджект мениджъри ще се провалят злощастно в такава роля, но това показва, че не можете да изключите кой да е член на екипа от процеса на потребителския дизайн.

Интуитивна навигация

Най-голямата заплаха за UCD, обаче, идва отвън.

Един ден при мен дойде посредник, който трябваше да продаде сайт на един клиент и ме информира за обещанието, което е направил — навигацията да е “интуитивна”, а целият сайт да се зарежда за пет секунди дори и на по-бавни връзки.

Тези два аспекта на дизайна и процеса на разработка — настроен приятелски към клиента интерфейс и бързина на зареждане — са важни за UCD, но в този случай те си противоречаха. В контекста на направеното предложение, "интуитивна навигация" означаваше "изображения". Настрана от въпроса, дали тези изображения ще са интуитивни за всеки потребител, навигация използваща графики обикновено се зарежда повече от 5 секунди при стара (да речем 33,6kbps) връзка.

Ето защо аз пратих посредника обратно при чертожната диска. Няма нужда да споменавам, че изгубихме поръчката.

Ако посредникът беше забравил за интуитивната навигация и вместо това беше наблегнал върху бързото зареждане, той щеше да даде чудесен пример за фокусирано върху потребителя мислене и може би щяхме да вземем работата.

Дизайн за клиента

Но той не успя. В какво сгреши?

 1. Преди всичко, той нямаше достатъчно опит, за да оцени простотата. Това е нещо, което би научил с времето. Освен това, всеки друг член на екипа би го поправил внимателно (както направих аз).
 2. Второ, и най-важно, той практикува не UCD, a дизайн за клиента.

Мислейнето само от гледната точка ние трябва да продадем това предложение, не е грешно. Повечето клиенти се впечатляват от мърдащи неща и графика, независимо дали сайтът има нужда от тях.

Ако клиентът очаква нещо “мултимедийно” е трудно да се направи сайт, който потребители биха оценили, освен, разбира се, ако целта на сайта не е да предложи “мултимедийно” забавление.

Ето как определихме основната причина да се създават сложни сайтове: очакванията на клиента. Как да посрещнем тези очаквания? Кака да опростим нещата?

Посрещане на очакванията на клиента

За съжаление няма общо правило за справянето със задачата по ограничаването на очакванията на клиента. Някои клиенти биват лесно убедени от човек, който знае за какво говори, докато други ожесточено защитават своята гледна точка, подпомагани от десет годишните си племенници, прочели по една книжка за Front Page и затова знаещи всичко, което може да се знае за уеб сайтовете.

Въпреки това има няколко конкретни правила. Те не винаги работят, но те ще ви дадат някои общи насоки как да работите с клиента за постигане на целта - простота.

 1. Преди всичко, не обещавайте прекалено много, което е далеч по-лесна за допускане грешка, отколкото си мислите. Избягвайте да говорите за мултимедия, приложения, анимации и подобни неща. Веднъж споменали тези възможности е далеч по-вероятно клиентът да приеме, че те ще бъдат използвани в сайта, отколкото, че просто му ги предлагате.
  Далеч по-добре е да не се обещава нищо, отколкото да се отказвате от нещо, което клиентът е помислил за обещание.
 2. Открийте какво очаква клиентът от сайта. Ако то е по-различно от онова, което очакват потребителите на сайта, отделете си няколко часа търпеливо да убедите клиента. Ако нямате достатъчно средства за това или откажете работата, или се предайте пред принципите на дизайна за клиента.
 3. Не се опитвайте да обяснявате своята работа на клиента. Не му говорете за ползваемост, достъпност или съвместимост, освен ако клиентът изрично не поиска информация.
  Добрите клиенти предполагат, че вие ще се погрижите за тези въпроси, защото за това ви се плаща. Лошите клиенти няма да се съгласят с вас без да имат и най-малка представа за какво говорят, а вие ще се ядосате, защото няма да сте съгласни с тях.
  Всички клиенти ще имат леко смутен поглед и може би ще възприемат погрешно думите ви, което отново води до възприемане на обещания, които вие не можете да спазите без да жертвате UCD.

Професионализъм

В основата на всички тези проблеми стои професионализмът. Дизайнът и разработката на сайтове съществува като професионален занаят най-много от десет години... а по-вероятно от осем години. Освен това, има много аматьори - добри и слаби.

Ето защо на уеб дизайна се гледа от много хора не като на работа, а повече като на украсено хоби. Поради това и хората приемат, че те знаят всичко за него и ще мислят само за онова, което те самите харесват и в общия случай ще действат срещу целите на UCD.

Този проблем ще се реши, когато уеб дизайнът бъде универсално признат за професия. Дотогава най-доброто, което можете да направите е да се придържате към простотата.