ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Content

Визуална архитектура: Правилото на тройката. От Керол Гевин.

Предговор

Визуалната архитектура се използва при дизайн в контекста на новата медия и се определя като употреба на специален метод за създаване на визуална информация и уравновесяване на взаимоотношенията между изображения и думи.

Визуалната архитектура тряба да се разграничава от начина, по който западните езици обучават очите ни да четат от ляво на дясно, но и от другите езици, като например ориенталските или пък азиатските, които обучават окото по различен начин.

Темата на тази статия не е да обсъжда това езиково обучение на възприятията ни, а да насочи към по-универсалния език на думите и визуалните обекти (картина, илюстрация, графика, очертания, външен вид, заглавия) и може да бъде отнесена към създаването на рекламни, печатани, телевизионни, Flash и CD-ROM продукции.

Синоним би могло да бъде и - пораждане на визуално внимание, или интерес, към представяната информация.

Какво значи внимание?

Резултатите от някои изследвания показват, че в Интернет съществува период от 6 секунди (или по-малко), в който трябва да се привлече вниманието на публиката! По тази прична съществува тенденция към намаляване броя на хората, които четат цялата информцаия на сайта (само майка ви ще прочете всичко) и тенденция към увеличаване броя на хората, които светкавично възприемат отделни символи.

Заради тези тенденции възприемането на информацията се промени от "прочети всичко" към "прегледай всичко".

Има някои показателни неща в начина на живот, които подкрепят тази идея. Например, постоянното присъствие на телевизията в нашия живот остави своя отпечатък върху начина, по който приемаме и усвояваме новата информация; гледането на телевизия е преди всичко пасивна дейност, в която цялата информация / съобщенията са пренесени в картини, звук и малко текст.

Младите поколения бяха подготвени да се учат от дигитални интерфейси (напр. игри, CD-ROM за обучение) и затова, при възприемане на ново знание, те са по-зависими от основната идея, отколкото от самата информация - това е "point-and-click поколението."

Заедно поколението на телевизията и point-and-click поколението образуват една голяма част от населението на Интернет, ако говорим с демографски термините.

Ефективната визуална архитектура трябва вземе под внимание двата противоположни демографски профила: трябва да включва едновременно пасивна / "натисни" информация и пасивна/поощряваща информация. Те се сливат в едно и също предварително изискване: универсален символизъм на общуване, използващ просто правило на тройката, за да може да се вмести в тесния промеждутък, в който публиката внимава.

Правилото на Тройката

"Правилото на тройката" се основава върху тръгълна фигура, но не коя да е триъгълна фигура.

фигура 1 фигура 2
фигура 1 фигура 2

Фигура 1 е статична: обектите x, y и z са на равно разстояни помежду си. Първата стъпка в "Правилото на тройката" е да се създаде динамично взаимодействие между обектите.

Фигура 2: z е преместен леко на ляво и взаимодествието между обектите е подобрено.

фигура 3
фигура 3

Втората стъпка в прилагането на "Правилото на Тройката" е да се използват обекти. Обектите могат да бъдат картини, геометрични фигури (колони), една дума (заглавие) или текстов блок (съдържание), илюстрация и др. За целите на това упражнение трябва да гледате на всички тези различни части на оформлението, като на независими обекти, понеже те заемат уникално място във визуалната равнина. Фигура 3 показва отношение между обекти разположени в динамичния триъгълник. Цветът, вида и формата на тези обекти усилва динамизма и създава едно по-чисто усещане за послание като например: "Psst! Не бъди сляп, пий мляко сега!"

Третата стъпка е да се приложи същото абсолютно позициониране на другите обекти от оформлението. Разполагайки обектите абсолютно - когато си играете с някой от тях - ще видите, че понякога, местейки го наоколо - един пиксел насам или натам - ще се наруши визуалната структура. Важно е да обучите очите си да откриват вярното разположение. Един от начините за упражняване на това умение е от сега нататък, когато гледате реклами, телевизонни или филмови декори, оформление на списания, билбордове, картини, фотографии, илюстрации, скулптури и уеб сайтове - да се опитвате да видите дали композицията е динамична или статична.

Ние се впечатляваме от динамично построените сгради. Това се нарича "предизвикателен външен вид..." Същото се отнася и до общуването с публиката.

Фигури 4-7 използват същата триъгълна форма в подредбата на всички обекти от оформлението.

фигура 4
фигура 4

фигура 5
фигура 5

фигура 6
фигура 6

фигура 7
фигура 7

Друг пример за това може да се намери в една картина: визуалната архитектура винаги е едностранна. Вижте и преценете коя е оригиналната картина? Фигура 8 или фигура 9?

фигура 8 фигура 9
фигура 8 фигура 9

Единственият диагонал в картината се определя от източника на светлина в произведението. Художникът трябва да определи предварително източника на светлина, който ще изразява цветовете и другите качества на обектите в картината.

Фигура 9 е оригиналната картина. Погледнете фигура 8. Отражението на жената е първото нещо, което забелязва окото ви, но окото се губи без да знае къде да гледа след това. Ако погледнете фигура 9, първият обект, който виждате е полилеят - източникът на светлина - очите ви естествено се плъзгат към рамото на жената, проучват роклята и тогава долавят отражението отзад.

Във фигура 8 щрихите оставени от четката са диагонално и срещу източника на светлина. Ето защо остава впечатлението за обърканост.

Последната стъпка е да се използва цвят, за да се отделят и обогатят визуалните полета: "Правилото на тройката" е почти универсално използвано правило в уеб диазайна, за съжаление понякога с добри, но понякога и с лоши резултати. Лошите резултати идват от това, че не се използва техниката за "насочване на окото".

фигура 10
фигура 10

Фигура 10 създава добро усещане и в мрежата и в печатна медия, защото "Правилото на тройката" важи за всички визуални медии.

Заключение

Визуалната архитектура е техника, която иска постоянно усъвършенстване - тя е фино изкуство. След като всички обекти са добавени във фигура 10, става очевидно, че посланието не е: "Psst! Не бъди сляп, пий мляко сега!" Вероятно това е брошура или уеб сайт рекламиращ работата на фотографи. След години работа във визулания дизайн установих, че най-добрият метод за учене е да захранвам очите си, за да тренирам въображението си. Мантрата е "развивай се - развивай се - развивай се."

Ще се видим в лабораторията!


Дефиниции

Визуален: предизвикващ вниманието на очите, създавайки абстрактни картини, впечатление

Архитектура: Изкуство, своеобразен метод или стил на дизайн