ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Content

Организирайте своя сайт. От Пам Стац.

Някога мечтали ли сте си да седнете пред компютъра с цели нощи, да създадете един уеб сайт, който да накара вашия бос или някой друг мултимедиен магнат да се влюби в него и да ви предожи милиони, за да го поддържате редовно?

Е, спрете веднага. Изключете компютъра. Седнете, отпуснете се и си помислете какво правите. Какъв е сайтът-мечта, който правите? Оправдайте неговото съществуване: Какво съдържание ще представя? Как ще го използват хората? Защо е ценен? След като имате цел и организационна структура, трябва да се погрижите и backend (файловата) структурата.

Запитайте се: Зависи ли информацията, която искате да представите, от времето, темата или от броевете? Вълнуват ли ви архивите? Отговорите на тези въпроси ще определят файловата структура. Ако, анпример, искате да направите уеб сайт за месечно печатно списание, то вероятно ще искате да организирате backend-а си според номера на броя.

Но ако планирате да разширите този сайт извън рамките на печатната версия - например, прибавяйки специална седмична колонка, която се появава само на сайта - то вероятно бихте искали структура организирана според времето. Ако сайтът е организиран около конкретни проблеми, помислете как читателите ви ще използват тази информация и какво бихте могли да добавите по-късно. Бъдете амбициозни и правете планове за бъдещето.

Как го прави HotWired

Понеже ще ми бъде много лесно да го направя, ще използвам HotWired, за да опиша какво трябва и какво не трябва да правите при дизайна на backend-a. Нашата система в никакъв случай не е перфектна, но ни сме доста огромни, публикуваме широко разнообразие от информация всеки ден и използваме трите очевидни организационни категории, които споменах по-горе: време, брой и проблем.

Ще използвам Рор, за да демонстрирам как се разви нашият backend през последните две години. Когато HotWired стартира преди две години, Рор се наричаше Ren2.0, но по-късно го съкратиха на Ren, после го разшириха на Renaissance, за да се установят най-накрая на Pop. Всеки път, когато тази секция променяше името си, трябваше да се промени и структурата на директориите, за да се поддържат URL-ите работещи, а целият архив трябваше да се групира в най-новия дизайн на сайта.

Когато се казваше Ren, каналът съсржаше пет програми: Kino, Retina, Serial, Soundz и Twain, а информацията се намираше в една голяма объркана директория. Когато излезе новото съдържание, всчки стари истории бяха "архивирани" в една "невидима" директория на нашия сървър, наречена Old.INV, скривайки историите от света (някои от тях все още се крият из недрата на HotWired и вреоятно никога няма да бъдат видяни от брозър отново).

Понеже тази структура не позволяваше да архивираме или да се разрастваме лесно, ние подновихме backenda-a в средата на 1995 година, изчиствайки колкото се може повече от старата информация. Ние тръгнахме напред с една солидна организационна структура, която лесно се подлагаше на архивиране, постоянни URL-и и програмна независимост. (Посотянните URL позволяват на потребителите да запзят адреса и винаги да намират там същата информация, дори години по-късно. Програмната независимост позволява секции, като Рор, да поддържат напълно независима файлова структура с всичките си картинки и текстовеи файлове).

Бъдете постоянни

Първата стъпка в нашата реорганизация беше да направим всички имена на файлове и директории стандартни и с малки букви. Дали буквите ще са главни или малки е особено важно, защото, в зависимост от сървъра, на който е вашият сайт, малката буква "а" може да е напълно различно животно в сравнение с главното "А".

За да запазите нещата постоянни и прости, използвайте малки букви за имената на всички директории и файлове. Сървърите се объркват от странните имена на файлове, така че бъдете мили с тях. Не използвайте празни интервали или специални символи (като |, &, *, (), % и др.) в имената на файловете си. Вашият уеб мастер може да ви даде пълен списък на дорбите и лошите знаци. Използвайте точки единствено преди разширението на файла и не включвайте повече от едно разширение в него.

Правилно: my_dog_fluffy.gif
Грешно: my.dog.fluffy.map.gif

На следващо място, ние преместихме всичките си програми в главната директория. (В HotWired секции като RGB или Web 101 се наричат "програми"). В http://www.hotwired.com/program/, последната част, /program/, е в главната директория.

Всяка програма на Рор има същата основна структура и правила за образуване на имената. Изображенията, които се използват всяка седмица, се съхраняват в главната директория за изборажения. Навигацията, архивът и login информацията се държат в директориите на ниво прграма. Това ни позволява да поддържаме информацията за запазените права и навигацията на цялата програма много лесно. Използваме server-side includes, за да вкараме тази информация във всяка страница от един центарлен файл: /program/footer/navigation.htmlf.

Новият текст и изображения са организирани по година и седмица, макар много от секциите да се подновяват ежедневно. Информацията за една седмица все още е такова количество, че можем да се справим лесно и с една директория. За да разграничаваме информацията за всеки ден, ние прикрепяме към всеки файл номер на версията и буква:

indexNa.html, където N = 0-6, съответно за дните от Неделя до Събота, а a = a-z означава коя версия е била публикувана в този ден. И така главната страница за Понеделник е index1a.html.

Тази структура осигурява постоянни URL, но те са доста закодирани:

http://www.hotwired.com/program/96/44/index1a.html

Колкото и да е полезно това за нас, ние не можем да очакваме нашите чиатетели да ги е грижа за файловата ни структура. Така че ние правим публичните си URL прости и просто ги свързваме с най-новите си истории. Така че, когато четете Dream Jobs днес на http://www.hotwired.com/dreamjobs/, всъщност вие четете информацията съхранявана на http://www.hotwired.com/dreamjobs/96/45/index3a.html.

Това се нарична символична връзка. В Unix, командата е:

ln 
-s /hot/www/program/96/44/index1a.html /hot/www/program/index.html

Организирайте файловете си

Това повдига въпроса абсолютните (absolute) или относителни (relative) URL (относителните URL са съкратени; те се използват, за да се правят връзки между страниците в един и същи сайт). За да не получават нервни тикове хората, занимаващи се с мултимедия, би било прекрасно всичко да бъде относително, но понякога се налага да включим и пълното име. например, когато създавате една връзка от /hot/program/96/44/index1a.html към /hot/www/program/index.html, файлът index.html се намира в друга директория. Файлът index.html си мисли, че може да намери своите GIFове в /program/stuff/, но /program/stuff/ не съществува. GIFовете всъщност са в /program/96/44/stuff/.

Не би трябвало да използвате абсолютните пътища повече от това, ако искате да запазите файловете си колкото се може по-мобилни. Вероятно някой би се заинтерсовал да купи или host-ва някоя от секциите на вашия сайт. Тази секция трябва да е възможно най-независима от останалата част от сайта; по този начин вие бихте могли да копирате главнат директория на съвсем друг сървър и връзките отново да работят.

Ние използваме и другите два вида организация - по брой и по проблем - за списанието Wired и Rough Guides съответно. Архивите на списанието Wired са организирани по номера на броя, а Rough Guide - по страна и регион. Backend дизайнът на тези страници е съвсем прост, защото те не се променят периодично и не се нуждаят от архивиране.

Backend-ът на HotWired въобще не е върхът на файловите структури, но е добър пример за това, как да се подготви един доста експанзивен сайт. Най-важното правило е да се предадете пред своя мързел. Вие искате сайт, който се поддържа лесно. Постоянството и организацията ще ви направят една щастлива и самоуверена буболечка.