ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Цветове

Физиологически основи на възприятието: Съотношения. От Виктор Вязьминов.

Всичко се познава чрез сравнение

Така си е... Мимикрията на животните ги спасява само, когато са неподвижни. Докато еленът в гората не се движи, той е почти незабележим. Мозъкът разпознава истинския размер на предмета по разположените наблизо по-познати предмети, отчитайки при това разстоянието, осветеността и т.н.. Движещият се автомобил в тъмнината изглежда по-близо, защото изглежда по-голям на мозъка ни, тъй като мозъкът го увеличава (по-добре да преувеличиш опасността, отколкото...).

МММММ МММММ

Буквата М с един и същи размер в различна среда изглежда по-голяма или по-малка. А вижте как се изменя впечатлението от цвета (именно впечатление, понеже локалният цвят остава един и същ, а се променя само средата). Един и същи цвят в сравнение със самия себе си, но на съсъедната картинка, изглежда по-светъл или по-тъмен, в зависимост от околната среда.

МММММММММ

Сините букви (по-хладни по цвят) ни изглеждат по-далечни, отколкото червените (по-топли по цвят).


А сега незабележим преход към следващата тема... Погледнете тук... Оценете своето впечатление от всеки формат, от точката и окръжаващото я пространство. Тя се носи, пада, виси и т.н.. Предлагам ви да обмислите своите усещания - защо така, а не иначе?

Почти същото е и с композицията на страничката и двата условни елемента. Мога направо да ви издам тайната - избирайки една или друга схема за разполагане на елементите, вие залагате в страницата определени впечатления и усещания, без дори да използвате допълнително средства от своя арсенал.