ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Цветове

Физиологически основи на възприятието. От Виктор Вязьминов.

Човешкият мозък има определени особености при възприемането на околната среда, които трябва да се помнят при създаването на визуални творби (разбира се, ако искате адекватна реакция от страна на зрителя). Превъзхождайки със своите възможности съвременните компютри, мозъкът се различава от тях по това, че има способността да концентрира вниманието върху определни обекти и да игнорира неинтересуващите го. Тази склонност се подчинява на определни закономерности, който би било просто глупаво да не знаете и да не използвате в своите страници, за да привлечете внимание.

Реакция на опасност

В процеса на еволюция човешкият мозък е изработил някои определени реакции за самозащита при определни ситуации (на нивото на подсъзнанието), а при наличие на някои фактори обектът може да стимулира отчуждение. Това означава, че ако разположите неправилно акцентите във вашата страничка или реклама, можете да предизвикате съвършенно противоположно впечатление.

Размер

Големите обекти (и псевдоувеличените също) се възприемат по-добре, но колкото е по-силна реакцията от възприемането на обекта, толкова по-голямо е и отчуждението. Билборд край магистралата се възприема по-спокойно заради разстоянието, скоростта и чувството за безопасност в автомобила. Същият този билборд край пешеходната пътека просто ще затисне зрителя със своите размери и цветови петна.

Цвят

В определни пропорции цветът може да създава настроение и да привлича вниманието, но при нарушаване на тези съотношения по посока увеличение, може да се възприема като опастност и да предизвиква недоверие.

Естественност и уместност

Всеки обект или изображение може да бъде естествен в една ситуация и неуместен в друга. Изображение на крава в реклама по улиците на големия град ще привлече вниманието, но заради своята неестественост подсъзнателно ще предизвика недоверие. Картинка с телевизор на извънградски път ще предизвика единствено смях.

Отделяне на обекта от средата

Сред еднородни обекти вниманието се концентрира върху този, който се отличава по някакво качество. Една черна крава сред стадо рижи, голяма обява сред редица малки на страниците на вестник, цветно изображение сред черно-бели и обратното. Един и същи рекламен билборд се възприема различно през лятото и зимата в зависимост от обкръжението.

Как това може да се използва с положителен ефект в практиката? Акцентирайте (отделяйте) това, което ви се струва най-главно.

Зрителен ъгъл

Окото притежава определн ъгъл на зрение, който обезпечава едно поле на благоприятно възприятие. Максималният зрителен ъгъл е 57 градуса, оптималният - 35-40 градуса. Тези данни позволяват да се изчислят най-благоприятните размери на рекламата гледана от различно разстояние. Ако екранът се намира на средно 35-40 см от очите, то оптималният размер на изображението е 15-18 см височина и 10-14 см ширина (при това се отчитат особеностите на бинокулярното ни зрение). Надявам се, не сте възприели това като съвет да правите ВСИЧКИ картинки с този размер.

Фокусиране на погледа

Важен е не само благоприятният размер, но и определено разположение на особено важните елементи в композицията. Нашият поглед концентрира вниманието върху неголям периметър, а останалото - по-близо до краищата - размива. Всъщност мозъкът просто пренебрегва тази информация. Но да речем, при хората с трениран поглед, периферното зрение е понякога много силно.

Да пренебрегвате тази особеност при съставянето на вашите композиции (страници) би било глупаво. Как изглежда това в практиката?

На своята страница сте разположили голямо количество анимирани изображения, мигащи думи и превъртащи се редове, всяко от които активно привлича вниманието върху себе си, защото се мърда. Мозъкът инстинктивно насочва вниманието към нея, защото природата е заложила в него да дава приоритет на движещите се предмети и изображения пред статичните такива с цел самозащита. Но съседният обект също така активно привлича вниманието, а и останалите също. В резултат, мозъкът на зрителя се обърква - върху какво в крайна сметка да насочи вниманието най-напред? Подсъзнателно възниква реакция на тревога и отчуждение.


Психологическо възприятие на цветовете

Ретината на окото има така наречените пръчици и колбички. Пръчиците отговарят за възприемането на тона, а колбичките - на цвета. При различните хора съотношението между пръчици и колбички е различно и затова възприятието е съвършенно различно. Едни възприемат в по-голяма степен цвят, а други - форма. Но със сигурност е определно, че при мъжете повече са пръчиците, а при жените - колбичките. От това следва, че в дизайна за жените има по-голямо значение цвета и следователно - настроение, а за мъжете - формата, т.е. съдържанието. Можете да проверите себе си чрез тези две картинки. Коя от двете ви е по-приятна (коя бихте окачили на стената си...)?

Всеки цвят има свой тон, т.е. определена степен светлина. И затова всяка форма може да бъде построена чрез цвят със съответния тон. Ако на екрана на телевизора или компютъра, цветовете имат собствен цвят, то в печатната реклама те светят с отразена светлина, а върху това дават отражение някои свойства - отражения, гама на околната среда, отражателните свойства на материала, върху който е отпечатана рекламата, и много други. Един и същи плакат в помещение осветено от обикновена лампа има жълтоват тон, а на улицата - хладно синкав. Тези особености следва да се вземат в предвид и при снимане с видеокамера. Не случайно професионалистите дори и в слънчев ден осветяват обекта с допълнителна светлина от лампи, излъчващи в определен спектър.

Такива особености има и изображението при полиграфическа работа. Излишният или неверен тон на определен цвят изменя изображението в едно или друго отношение.

Основни цветове при съставянето на всяка гама или палитра са червеното, жълтото и синьото. Смесвайки тези три цвята може да се получи всеки друг цвят или оттенък. Производни се наричат тези цветове, които са получени в резултат от смесването на два съседни основни цвята. Червено и жълто дават оранжево, жълто и синьо - зелено, синьо и червено - виолетово.
Допълнителни се наричат цветовете, които според тази схема се намират един срещу друг. Всеки основен цвят има допълнителен производен. За червеното това е зеленото, за синьото - оранжево, за жълтото - виолетово. Тази информация е важна при избора на цветови акценти, при композиционното съставяне на рекламата, когато има значение психологическото възприятие на цветовете и при създаването на необходимото настроение.

Ако дълго гледате зелен квадрат, а след това затворите очи - в съзнанието ви ще изплува червено-розоват квадрат, защото колбичките свързани със зеления цвят са изтощени и временно не работят.

Използвайки умело комбинации между производни и допълнителни цветове е възможно постигането на необходимия ефект.