ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Код

МЕТА тагове - пълно ръководство. От Георги Варзоновцев.

Предговор

МЕТА таговете служат за указване на МЕТА информация - инфромация, която се отнася до самите документи, а не до тяхното съдържание - по много различни начини. Мета таговете се разполагат между <HEAD> и </HEAD> таговете в началото на HTML документа. Те могат да бъдат особено полезни за търсещите машини и софтуера за слепи потребители, който чете съдържанието на страниците.

Типичният МЕТА таг изглежда по следния начин:

<meta name="Author" content="Dave Raggett">

В този пример, чрез мета таг се указва авторът на дадения документ. Мета тагът се състои от две части: 1) Атрибут ("Author") и 2) стойност ("Dave Raggett"). В спецификацията на World Wide Web Consortium не са указани стандартни атрибути и затова в мрежата съществуват доста различни такива, всеки от които има определена цел. Най-широко се използват атрибутите предназначени да дават информация на търсещите машини за страницата - например ключови думи, описание, автор, дата и т.н.

Атрибутите биват два вида - HTTP-EQUIV и NAME. По-долу следва подробно описание на всеки един от тях.

В това ръководство ще обърнем внимание на най-широко използваните и най-полезните мета тагове, които ще ви помоганат да правите сайтове, които хората ще откриват и ползват по-лесно.

HTTP-EQUIV тагове

HTTP-EQUV мета таговете са еднозначни и заместват някои други елементи на HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) хедърите. Обикновено те се използват, за да се контролират действията на браузърите, но могат да се използват и за допълване и уточняване на реалните header елементи.

Тук започвам изброяването на някои от тези тагове, които се използват по-често.

Expires

Датата и часът, след които документът трябва да се счита за изтекъл, т.е. изгубил смисъла си. Може да се укаже и невалидна стойност, напр. "0", което ще накара браузъра да проверява за нова страница всеки път когато посещава дадения адрес.

<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Wed, 26 Feb 1997 08:21:57 GMT">

Датата трябва задължително да бъде в същия формат.

Pragma

Контролира кеширането на страниците от браузърите. Стойността трябва да бъде "no-cache". Предотвратява запазването в кеша на дадената страница.

Content-Type

Този атрибут указва с коя кодова таблица трябва да се отварят документите. Точно чрез този таг се указва предварително, че документите, напр. съдържащи текст на кирилица, трябва да се отварят с кодова таблица съдържаща кирилските символи. Стандартната кодова таблица за България е utf-8, а мета тагът е следният:

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=win-1251">

Указването му е задължително за всеки документ, който е с различна от стандартната кодова таблица за съответния браузър. Повечето потребители или не знаят как или ги марзи да сменят сами кодовите таблици и затова, когато видят на екрана маймуни, просто си тръгват.

Content-Language

Същото като горното, но не се указва кодова таблица, а езикът на който е по-голямата част от съдържанието на документа. Този мета таг е изключително полезен за текстовите браузъри и софтуера за генериране на реч, който се използва от слепите. Някои сайтове предоставят съдържание специфично за различните езици.

<META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="bg">

Refresh

Определя времето в секунди, след което браузерът автоматично ще обнови страницата. Може да се укаже и друг адрес, на който да бъде пренасочен.

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="3;URL=http://www.some.org/some.html">

Cache-Control

Използва се за контролиране на кеша на браузъра. Възможни стойности са:

  • Public - страницата може да се кешира в компютри използвани от много хора.
  • Private - страницата може да се кешира само в компютри с един ползвател.
  • no-cache - страницата не може да се кешира.
  • no-store - страницата може да се кешира, но не може да се архивира.
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-cache">

NAME атрибути

МЕТА тагове с NAME атрибути се използват за информацията различна от тази в HTTP header. Разликата между двете често е размита. И все пак - докато HTTP-EQUIV атрибутите определят до известна степен поведението на браузърите, NAME атрибутите определят начина, по който търсачките индексират документа.

Robots

Контролира как да се държат паяците (програми, които обиклаят из мрежата и търсят нови сайтове, а когато намерят такива, ги индексират в търсачките). Например:

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX,FOLLOW">

ще накара паяка да не индексира страницата, но да проследи връзките, които са в нея.

Различните търсачки използват различни стойности за този атрибут, но ето някои от най-популярните:

  • ALL - индексира цялата страница.
  • FOLLOW - паяците ще проследят връзките в страниците.
  • NOINDEX - нищо на страницата няма да бъде индексирано.
  • NOFOLLOW - връзките, които са на страницата няма да се проследяват от паяцита, а страниците към които водят, няма да се индексират.
  • NOIMAGEINDEX - изображенията по страницата няма да се индексират, но тексът ще бъде.
  • NOARCHIVE - индексираните страници няма да се запазват в кеша на търсачката.

Description

Кратко описание на документа. Търсачките го използват, когато описват вашите документи.

<META NAME="description" CONTENT="Магазинът за портокали на Пешо.">

Keywords

Ключовите думи, използвани от търсачките, когато индексират страницата. Те се добавят към заглавието и текста в тялото на документа. Обикновено се използват синоними или алтернативи на думите в заглавието на страницата.

<META NAME="keywords" CONTENT="цитрусови плодове, пешо, плод-зеленчук">

Author

Обикновено името на автора на документа.

Generator

Името с версията на програмата, с която е създадена страницата.

Copyright

Дава информация за собственика на авторските права върху страницата.

Заключение

Мета таговете и техните атрибути не са строго стандартизирана част от препоръките на W3C и затова се появяват все нови и нови такива. Но въпреки това изброените по-горе основни атрибути са достатъчни за осигуряване на още по-добър контрол върху страниците, а и върху резултатите постигани с търсещите машини.

Ако сте забелязали някъде, някой друг атрибут и се чудите за какво служи или как можете да го използвате - не се притеснявайте да попитате.