ISSN 1312-0379

Главна > За сайта

ЗА САЙТА.

Мисия

Groove Manifestо е седмично списание за дизайн, визуална култура и Новата медия. Целта на неговото съществуване е да създаде и поддържа среда, която осигурява условия за развитие на визуалната култура.

Groove Manifesto използва като основна медия Интернет, но разчита и на офлайн събития при представянето на своите послания.

За постигането на целта си Groove Manifesto публикува регулярно различни материали - статии, интервюта, ревюта, биографични очерци и др.; организира провеждането на Groove Workshop - работни срещи между хора, които се вълнуват от проблемите на дизайна, визуалната култура и Новата медия.

Groove Manifesto се стреми да се превърне в своебразна база данни с препратки към значими личности, организации, събития и ресурси съществували и съществуващи както в непосредственото ни обкръжение, така и навсякъде по света.

Groove Manifesto има желание да забавлява и носи удоволствие на всички, които участват в него. Groove Manifesto прегръща всеки свой приятел и полива с огън всеки противник на идеите му.

Groove Manifesto

Издава:

Институт за модерността
e-mail: editor (at) groovemanifesto.net

Благодарности

Искам да благодаря на всички, които по един или друг начин са допринесли за съществуването на Groove Manifesto във вида, който има днес. Имена няма да споменавам, защото са много и рискувам да пропусна някой, на който държа.

Ако искате да помогнете или напсувате - моля, заповядайте. Всякаква реакция ще бъде посрещната подобаващо.