ЩО ЗА МАТЕРИАЛИ?

Тук ще намерите файлове (PowerPoint презентации, Word документи, PDF документи, връзки към споменати сайтове, сорс код и др.), които по един или друг начин сме използвани преди или по време на workshop.овете.

Тук предварително ще слагаме презентациите на темите, обсъждани на всеки отделен workshop, за да могат хората, желаещи да присъстват, да навлезнат в проблема и по време на workshop.a вече да имат готови мнения, идеи, решения на проблеми и т.н..

ПОГЛЕД ВЪРХУ СЪБИТИЕТО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА GROOVE WORKSHOP #4

Темата на третия workshop e посветена на Flash технологията. Ще е разделен на две части - теоритична и практична. През първата част ще бъде изнесена лекция със следните акценти:

  • Flash - от инструмент за анимации към среда за разработка на приложения.
  • Наложен стандард за рекламно ориентирани сайтове
  • Особености при израждането на интерфейс във Flash
  • За и против Flash/HTML - съпоставяне с примери
  • Тенденции и насоки в употребата на SWF формата - Flex, Central

Във втората ще деконструираме и обясним една news posting система, която използва Flash, PHP, XML, HTML, CSS. Ще бъдат адресирани често срещани проблеми като:

  • Връзка на Flash с server-side езици - в случая PHP
  • XML: що е то и каква работа върши?
  • Как да запишем, прочетем и обработим XML данни във Flash и PHP
  • Flash & Non-Flash вариант на сайт

Можете да разгледате и материалите от предишните workshop.и, които съдържат доста полезна информация.

МЯСТОТО

Шипка 6, СБХ, етаж 1

ВРЕМЕТО

Начало: 13 декември, 13:00 часа

ОЩЕ

Връзки »

Groove Workshop Forum »